Cookie

najiba.dk overholder efter bedste overbevisning de fastlagte retningslinjer for behandling af cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Cookies på denne hjemmeside
Når du besøger najiba.dk eller en underside til najiba.dk modtager du automatisk en eller flere cookies.

najiba.dk skelner mellem om cookien forsvinder, når du lukker din browser (sessions-cookies), eller om de bliver gemt på din computer (blivende cookies). Ligeledes skelnes der mellem om cookien har najiba.dk som afsender (første parts cookies) eller en af vores services som afsender (tredje parts cookies).

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. På http://minecookies.org/cookiehandtering får du en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser.

Første parts cookies
najiba.dk’s egen cookie er en første parts cookie. Denne cookie er en session cookie, som lever til du lukker din browser. Cookien bliver brugt til at gemme brugerindstillinger på serversiden.

Tredje parts cookies
najiba.dk bruger i visse tilfælde en række 3. parts services. Nogle af disse services bruger også cookies.
Det kan være en overvejelse værd, evt. at afvise 3. parts cookies i din browser. Brug http://minecookies.org/fravalg, hvis du behøver hjælp.

Persondatapolitik

Najiba.dk overholder på denne hjemmeside efter bedste overbevisning de fastlagte retningslinjer for behandling af persondata i henhold til EU-forordning om datasikkerhed af 25. maj 2018.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
Najiba.dk
Tlf.: +45 5114 0702
E-mail: kontakt@najiba.dk

Dataansvarlig
Najiba Akbari
Ryparken 13
8660 Skanderborg

Vores behandling af dine personoplysninger
Najiba.dk behandler kun personoplysninger, som du selv har udleveret til os.
Typisk drejer det sig om personoplysninger, som navn, adresse, telefon og e-mail.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Najiba.dk stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

Tjenester på andre medier
Denne hjemmeside kan indeholde mediefunktioner fra f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube-videoer samt betalingstjenester, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Najiba.dk behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).
 • Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Najiba.dk kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger

Najiba.dk vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Ønsker du at klage over Najiba.dk’s håndtering af personoplysninger kan dette gøres til:
www.datatilsynet.dk

Videregivelse af oplysninger
Najiba.dk videregiver ikke personlige oplysninger til myndigheder virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Najiba.dk. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke:
  Najiba.dk videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner uden for Najiba.dk, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling:
  Najiba.dk videregiver efter aftale personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager:
  Najiba.dk videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Najiba.dk, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  – Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  – Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  – Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  – Holde Najiba.dk fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Informationssikkerhed
Najiba.dk ønsker at sikre uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Najiba.dk har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Najiba.dk:

 • Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Najiba.dk’s vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Najiba.dk.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Najiba.dk gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Najiba.dk overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Najiba.dk samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer
Najiba.dk’s privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Najiba.dk begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil Najiba.dk gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakt mig.

Tel.

Tlf: +45 51 14 07 02


Forretninger med tæt kundekontakt (liberale serviceerhverv) kan fx være frisører.

Samtlige tiltag gælder til og med 28. februar 2021. Der gælder blandt andet forsamlingsforbud på fem personer, afstandsanbefaling på 2 meter samt påbud om mundbind eller visir mv. Derudover er der fortsat restriktioner og tiltag vedrørende blandt andet lukning af serveringssteder og detailhandel samt hjemsendelse af studerende og skoleelever mv.

Det betyder, at visse liberale serviceerhverv skal holde lukket for offentligheden. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder samt solarier og køreskoler.

Kilde: coronasmitte.dk